Neu Artificial

SEMSA planifica, projecta i dirigeix l’execució de les obres de tots els elements que conformen aquest tipus d’instal·lacions: captacions d’aigua, basses i dipòsits per a l’emmagatzematge de l’aigua, centrals de producció de neu, xarxes de distribució en pistes i gestió en explotació.

El bon funcionament i l’optimització dels recursos són els nostres objectius prioritaris en els projectes d’instal·lacions de neu artificial.

 

Algunes de les nostres realitzacions: